A LẠI DA thức – Tạng thức – Thức chủ tể

A LẠI DA thức – Tạng thức – Thức chủ tể – thức thứ 8 Văn – Tư – Tu, đọc hoặc nghe để hiểu, tư duy sự việc xem có hợp, thực hành, 3 phương pháp này không chỉ áp dụng trong tu học, …

Đọc tiếp

Nhóm tập ngồi Thiền tại Quận 7

Tập Thiền, xả giận thêm vui Nhóm Thiền hiện tại tạm ngưng • Mời chư vị đến tập thiền cùng Khải Toàn • Thời gian: … – …, mỗi tối Thứ 4 … • Mời liên hệ đăng ký zalo xxx anh Hoàng Anh, nội …

Đọc tiếp