A LẠI DA thức – Tạng thức – Thức chủ tể

A LẠI DA thức – Tạng thức – Thức chủ tể – thức thứ 8 Văn – Tư – Tu, đọc hoặc nghe để hiểu, tư duy sự việc xem có hợp, thực hành, 3 phương pháp này không chỉ áp dụng trong tu học, …

Đọc tiếp

Những điều cơ bản về pháp môn Tịnh Độ

Giác ngộ dứt nghiệp Giác ngộ dứt nghiệp, Phật dạy có nhiều lối, gọi là những pháp môn tu. Pháp môn tu Thiền, pháp môn tu Tịnh độ. Tu thiền đến diệt tận định thì nhập Niết-bàn (Vô sanh), niệm Phật đến nhất tâm bất …

Đọc tiếp

Nhóm tập ngồi Thiền tại Quận 7

Tập Thiền, xả giận thêm vui Nhóm Thiền hiện tại tạm ngưng • Mời chư vị đến tập thiền cùng Khải Toàn • Thời gian: … – …, mỗi tối Thứ 4 … • Mời liên hệ đăng ký zalo xxx anh Hoàng Anh, nội …

Đọc tiếp