Nhóm tập ngồi Thiền tại Quận 7

Tập Thiền, xả giận thêm vui Nhóm Thiền hiện tại tạm ngưng • Mời chư vị đến tập thiền cùng Khải Toàn • Thời gian: … – …, mỗi tối Thứ 4 … • Mời liên hệ đăng ký zalo xxx anh Hoàng Anh, nội …

Đọc tiếp