A LẠI DA thức – Tạng thức – Thức chủ tể

A LẠI DA thức – Tạng thức – Thức chủ tể – thức thứ 8 Văn – Tư – Tu, đọc hoặc nghe để hiểu, tư duy sự việc xem có hợp, thực hành, 3 phương pháp này không chỉ áp dụng trong tu học, …

Đọc tiếp